Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie dwumodułowego szkolenia dla 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim w zakresie: Nowoczesne wykańczanie wnętrz połączone z warsztatami psychologiczno – doradczymi.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-12/RS/10
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 22 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na szkolenie: Nowoczesne wykańczanie wnętrz połączone z warsztatami psychologiczno-doradczymi. Oferta najkorzystniejsza: BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego Ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj Cena: 20 004,00 złotych Uzasadnienie: oferta jedyna najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie dwumodułowego szkolenia dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim w zakresie: Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych połączone z warsztatami psychologiczno – doradczymi.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-13/RS/10
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 22 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na szkolenie: Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych połączone z warsztatami psychologiczno-doradczymi. Oferta najkorzystniejsza: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Straganiarska 20/22 80-837 Gdańsk Cena: 12 992,62 złotych Uzasadnienie: oferta jedyna najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-11/RS/10
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 5 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na szkolenie: Pracownik biurowy. Oferta najkorzystniejsza: Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Straganiarska 20/22 80-837 Gdańsk Cena: 13 938,75 złotych Uzasadnienie: oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ.  

zamówienie na:

Przeprowadzenie części teoretycznej programu praktycznej nauki zawodu dorosłych w zawodzie stolarz meblowy.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI-271-4/SJK/2010
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 22 czerwca 2010  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Oferta najkorzystniejsza: BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie cena 20730,00zł 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie dwumodułowego szkolenia : Brukarz połączone z warsztatami psychologiczno – doradczymi.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-9/RS/10
wartość: wartość mniejsza niż kwoty określone w ustawie
termin składania ofert: 17 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Oferta najkorzystniejsza: BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Cena: 17688,00 złotych  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia Murarz - tynkarz

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-6/RS/10
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 15 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Oferta najkorzystniejsza: BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Cena: 14340,00 złotych  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia : magazynier - sprzedawca

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-8/RS/10
wartość: wartość mniejsza niż kwoty określone w ustawie
termin składania ofert: 15 czerwca 2010  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego. Oferta najkorzystniejsza: BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Cena: 17010,00 złotych Uzasadnienie: oferta jedyna złożona niepodlegająca odrzuceniu.  

zamówienie na:

organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych w zakresie: Obsługa komputera, kasy fiskalnej + fakturowanie oraz minimum sanitarne.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-1/RS/10
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 31 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Kraj. Cena: 13320,00 złotych  

zamówienie na:

organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych w zakresie: Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-3/RS/10
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 31 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Kraj. za cenę 9300,00zł  

zamówienie na:

na przeprowadzenie części teoretycznej programu przyuczenia do pracy dorosłych w zawodzie księgowa

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI-271-1/SJK/2010
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 26 maja 2010  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez O.K. Ośrodek Kursów, ul. Polska 32, 81-334 Gdynia cena: 14 390,00 złotych  

zamówienie na:

na przeprowadzenie części teoretycznej programu przyuczenia do pracy dorosłych w zawodzie murarz

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI-271-2/SJK/2010
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 26 maja 2010  11:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie cena: 12 210,00 złotych  

zamówienie na:

na przeprowadzenie części teoretycznej programu przyuczenia do pracy dorosłych w zawodzie sprzedawca

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI-271-3/SJK/2010
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 26 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Cena: 12 210,00 złotych  

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)