Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

ŚWIADCZENIE POWSZECHNYCH USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O WADZE DO 2.000 g.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: UPO-271-1/WB/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  11:00
wynik postępowania: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 2.000 g w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez : Pocztę Polską S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Bydgoszcz ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz. Treść wybranej oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wymieniona oferta uzyskała 100pkt w kryterium cena. Było to jedyne kryterium oceny ofert.  

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-8/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 18 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 12 osób bezrobotnych w zakresie Kasjer - sprzedawca

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-7/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 12 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 7 osób bezrobotnych w zakresie PRACOWNIK REMONTOWO - BUDOWLANY

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-6/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 11 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych w zakresie Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-4/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 28 września 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru oferty następującego Wykonawcy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL w Nakle Nad Notecią Oddział w Bydgoszczy ul. Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych w zakresie Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-3/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 26 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Kraj. Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia Meliorant

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-2/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 19 września 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru oferty następującego Wykonawcy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL w Nakle Nad Notecią Oddział w Bydgoszczy ul. Nad Torem 78, 85-409 Bydgoszcz Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia ABC przedsiębiorczości realizowanego w ramach Projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-1/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 14 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru oferty następującego Wykonawcy: Fundacja Gospodarcza Pro Europa ul. Warszawska 4/7, 87-100 Toruń Wybrana oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów według kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113,poz. 759 z zm.).  

zamówienie na:

Przeprowadzenie części teoretycznej programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu w zawodzie krawiec dla 8 osób bezrobotnych

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPI-271-2/RS/2012
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 27 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Krajeńskie. Była to jedyna złożona oferta. Oferta ta jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a Wykonawca nie został wykluczony. Liczba punków w kryterium cena 60, doświadczenie Wykonawcy 5 posiadanie certyfikatów jakości usług 10, łącznie 75 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)