Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1018)

Data: 2023-02-16 11:23:00
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2023-02-16 11:22:09
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2023-02-16 11:21:19
Autor: Sławomir Kłys

zapytanie ofertowe

zamieszczono informację o wyborze wykonawcy


Data: 2023-01-26 11:06:57
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

dodano wyjaśnienia do zapytania


Data: 2023-01-24 12:45:19
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2022

dodano informację pokontrolną projektu \\\\\\\\\\\\\\\"Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy (...)


Data: 2023-01-05 12:53:03
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2022

dodano informację z wizyty monitoringowej w dniu 22.11.2022 r.


Data: 2022-12-07 14:12:42
Autor: Marzena Ostrowska

Data: 2022-12-02 14:37:51
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2022-12-02 14:36:22
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2022-12-02 14:35:25
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2022-12-02 14:34:07
Autor: Sławomir Kłys

zapytanie ofertowe

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-12-02 13:35:05
Autor: Marzena Ostrowska

Ogłoszenia o naborach

usunięto informację o wyniku naboru Nr 1/2022


Data: 2022-12-02 07:56:29
Autor: Marzena Ostrowska

Data: 2022-11-10 11:41:27
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2022-11-10 11:40:26
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2022-11-10 11:39:32
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2022-11-10 11:38:16
Autor: Sławomir Kłys

Protokoły z kontroli 2022

dodano protokół nr 2/V/1.1.1/POWER/2022


Data: 2022-11-09 11:36:54
Autor: Marzena Ostrowska

Data: 2022-11-09 11:33:00
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-11-03 08:54:56
Autor: Marzena Ostrowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 1018)