Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 929)

Data: 2021-10-22 07:34:06
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-10-13 11:22:54
Autor: Marzena Ostrowska

Data: 2021-10-12 13:47:36
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:46:28
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:44:51
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:41:43
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:18:05
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:16:58
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:16:01
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-10-12 13:13:55
Autor: Sławomir Kłys

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-10-08 11:16:13
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

dodano wyjaśnienia dot. pojemników na zużyty toner


Data: 2021-10-06 13:57:29
Autor: Marzena Ostrowska

Strona główna

zmiana treści


Data: 2021-09-29 10:52:41
Autor: Marzena Ostrowska

Strona główna

zmiana treści


Data: 2021-09-29 10:41:15
Autor: Marzena Ostrowska

Strona główna

zmiana treści


Data: 2021-09-29 10:36:23
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2021

dodano protokół kontroli Komisji Rewizyjnej z 8/2021


Data: 2021-09-09 06:31:02
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2021

dodano informację pokontrolną Nr 11/IV/8.1/RPO WK-P/2021


Data: 2021-08-24 14:32:05
Autor: Marzena Ostrowska

Regulamin organizacyjny

dodano uchwałę Nr 37/115/2020


Data: 2021-08-24 12:52:29
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-08-09 14:01:21
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2021

dodano informację pokontrolną Nr 64/VI/1.2.1/POWER/21


Data: 2021-07-27 10:01:50
Autor: Marzena Ostrowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 929)