Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r.  Nr 206 poz. 1216)  uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego". Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Sprawy w Urzędzie można załatwiać elektronicznie za pomocą:

Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim na platformie ePUAP
 
 W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na powyżej podanej  stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

metryczka


Wytworzył: Marian Tarnowski (14 lipca 2010)
Opublikował: Marian Tarnowski (14 lipca 2010, 09:54:41)

Ostatnia zmiana: Marian Tarnowski (19 stycznia 2016, 10:38:58)
Zmieniono: Zmiana estetyki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11407