POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Informacje ogólne

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.     W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie [...]

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sępólnie Krajeńskim w latach 2017-2020.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych: 1) Maćkowska Krystyna 2) Niemczyk Anna 3) Libera Marek   Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców: 1) Fiedler Krzysztof 2) [...]

Kadencje

[...]

metryczka