POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sępólnie Krajeńskim w latach 2021-2024

  Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych: 1) Libera Marek 2) Niemczyk Anna   Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców: 1) Fiedler Krzysztof 2) Rosła Magdalena 3) Rychlicki [...]

Informacje ogólne

   Powiatowa Rada Rynku Pracy w Sępólnie Krajeńskim jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Sępoleńskiego w sprawach polityki rynku pracy.      W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Starostę [...]

Kadencje

[...]

metryczka