Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

Ewidencje prowadzone w PUP

Ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy. [...]

Rejestry prowadzone w PUP

Rejestr pracodawców;Rejestr ofert pracy;Rejestr zawartych umów dotyczących organizacji prac interwencyjnych;Rejestr zawartych umów dotyczących organizacji robót publicznych;Rejestr zawartych umów dotyczących organizacji [...]

Archiwa PUP

Archiwum wewnętrzne akt osobowychDane z archiwum wewnętrznego udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)Archiwum Zakładowe [...]

metryczka