Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

dostawę samochodu osobowego

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: UPO-271-1/WB/2011
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art
termin składania ofert: 10 lutego 2011  10:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: ODEJEWSKI-ODAN Sp. z o.o. Sieroczyn 4a 77-300 Człuchów. Oferta najkorzystniejsza, spełnia wymogi określone ustawą i SIWZ. Jedynym kryterium wyboru była cena. Powyższa oferta zawiera cenę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie za cenę 78 966,00 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)