W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-10.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-05-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Ostrowska. Kontakt: m.ostrowska@pup.sepolno.pl, tel. 52 388 13 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim odpowiada Marzena Ostrowska, m.ostrowska@pup.sepolno.pl, tel.52 388 13 50.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Urząd ma swoją siedzibę na II piętrze budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 11 w Sępólnie Kraj. Wejście główne od ul. Tadeusza Kościuszki. W budynku jest winda - platforma do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, zainstalowana w suterenie budynku od strony ul. Szkolnej, którą można wjechać na parter budynku.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze. Osoba niepełnosprawna może zgłosić zamiar korzystania z usług Urzędu pod numerem telefonu 523881350.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem od strony ul. Szkolnej wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
Z tłumacza języka migowego można skorzystać na miejscu po uprzednim zgłoszeniu zamiaru korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu, na adres e-mail: tose@praca.gov.pl lub na numer fax: 523885367 – podając sposób przekazania informacji zwrotnej.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.