Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia: Nowoczesny sprzedawca

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-6/RS/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 12 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11 86-105 Świecie 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia: Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-5/RS/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 11 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11 86-105 Świecie 

zamówienie na:

świadczenie usług pocztowych

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: UPO-271-1/WB/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 2 października 2013  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez : Pocztę Polską S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa. Treść wybranej oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest to jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wymieniona oferta uzyskała 100pkt w kryterium cena. Było to jedyne kryterium oceny ofert.  

zamówienie na:

wdrożenie platformy komunikacyjnej

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: do 14 tys. EURO
nr sprawy: 5
wartość: poniżej 14 tys. EURO
termin składania ofert: 19 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Sygnity S.A. z Siedzibą w Warszawie 

zamówienie na:

przeprowadzenie szkolenia dla 6 osób bezrobotnych w zakresie: Konserwator terenów zielonych

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-4/RS/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 29 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Krajeńskie 

zamówienie na:

Szkolenie dla 6 osób bezrobotnych w zakresie BRUKARZ

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-3/RS/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 27 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę złożoną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL ul. Gimnazjalna 11 89-100 Nakło nad Notecią. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia dla 18 osób bezrobotnych w zakresie Obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych + kierowca wózka jezdniowego (wszystkie typy).

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-2/RS/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 24 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Krajeńskie. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zdobyła największą ilość punktów wg. kryteriów oceny ofert zawartych w SWIZ 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ABC przedsiębiorczości

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-1/RS/2013
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 ustawy
termin składania ofert: 28 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy: Uniwersytet "EUR" ul. 11 listopada 28/3 82-500 Kwidzyn 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)