Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia: NOWOCZESNE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ + GLAZURNIK

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-8/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 18 września 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 16 89-400 Sępólno Krajeńskie. Szczegółowe informacje w załączniku. 

zamówienie na:

Przeprowadzenia szkolenia OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-6/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 10 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PPHU Dorota Garsztka ul. Barycka 21 86-005 Białe Błota. Szczegółowe informacje załączonej informacji o wyborze oferty.  

zamówienie na:

Przeprowadzenia szkolenia: MAGAZYNIER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ PROGRAMU DO FAKTUROWANIA

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-7/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 10 września 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL w Nakle n. Notecią. Szczegółowe informacje w zał. informacji. 

zamówienie na:

Przeprowadzenia szkolenia w zakresie: MAGAZYNIER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ PROGRAMU DO FAKTUROWANIA

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-4/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 8 września 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło n.Notecią. Oferta zdobyła w łącznie punktów 75,13. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie: organizacji i przeprowadzenia szkolenia jednodniowego dla ośmiu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.”

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: UPO-271-2/MO/13-14
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 27 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez: SEKA S.A. Oddział Bydgoszcz ul. Gdańska 47 85-005 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 8 osób bezrobotnych w zakresie: Meliorant

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-3/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 14 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL w Nakła nad Notecią Oddział w Bydgoszczy ul. Nad Torem 78 85-409 Bydgoszcz 

zamówienie na:

Organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 9 osób bezrobotnych w zakresie: Brukarz.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-2/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 7 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Szkoleniowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 16. 

zamówienie na:

przeprowadzenie szkolenia: Operator zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego; narzędzia udarowego ręcznego; przecinarki do nawierzchni dróg.

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPS-271-1/RS/2014
wartość: mniejsza niż kwoty określona wart. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 28 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL ul. Gimnazjalna 11, 89-100 Nakło nad Notecią. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)