Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 940)

Data: 2021-10-12 13:13:55
Autor: Sławomir Kłys

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-10-08 11:16:13
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

dodano wyjaśnienia dot. pojemników na zużyty toner


Data: 2021-10-06 13:57:29
Autor: Marzena Ostrowska

Strona główna

zmiana treści


Data: 2021-09-29 10:52:41
Autor: Marzena Ostrowska

Strona główna

zmiana treści


Data: 2021-09-29 10:41:15
Autor: Marzena Ostrowska

Strona główna

zmiana treści


Data: 2021-09-29 10:36:23
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2021

dodano protokół kontroli Komisji Rewizyjnej z 8/2021


Data: 2021-09-09 06:31:02
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2021

dodano informację pokontrolną Nr 11/IV/8.1/RPO WK-P/2021


Data: 2021-08-24 14:32:05
Autor: Marzena Ostrowska

Regulamin organizacyjny

dodano uchwałę Nr 37/115/2020


Data: 2021-08-24 12:52:29
Autor: Marzena Ostrowska

zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2021-08-09 14:01:21
Autor: Marzena Ostrowska

Protokoły z kontroli 2021

dodano informację pokontrolną Nr 64/VI/1.2.1/POWER/21


Data: 2021-07-27 10:01:50
Autor: Marzena Ostrowska

Data: 2021-07-26 14:28:02
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-07-26 14:25:47
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-07-26 14:24:20
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-07-26 14:22:57
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-07-26 14:21:17
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-07-26 14:19:45
Autor: Sławomir Kłys

Data: 2021-07-26 14:18:20
Autor: Sławomir Kłys

Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

dodano Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu, Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025


Data: 2021-07-05 06:28:09
Autor: Marzena Ostrowska

Data: 2021-05-24 12:46:12
Autor: Sławomir Kłys
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 940)